Hjælp i klassen


Hjælp til Mobberamte klasser, lærerteams og AKT-lærere


Mobbeland har udviklet forskellige pakker:


På baggrund af vores mange-årige arbejde med intervention i mobberamte klasser i skoler

og på ungdomsuddannelser har vi udviklet en række erfaringsbaserede tiltag for at genoprette

mobberamte klasser og klasser i mistrivsel.


Vores strategier er flerstrengede, fokuserer på genoprettende aktiviteter og læring, og efterlader skolen

og institutionen med ny viden og erfaringer, som selvstændigt kan bruges fremadrettet.

Interventionsforløbet forgår altid i tæt samarbejde med lærerteam, AKT og ledelse.

Der er tale om skræddersyede forløb, men indsatsen tager afsæt i Mobbelands tolerancemodel.


Prisen for genoprettende forløb varierer, og kan koste mellem 10.000 kr. til 35.000 kr. ekskl. moms.


For yderligere information:

dorthe@mobbeland.dk / mobil 20686712Mobbelands tolerancemodel arbejder med:


mobningens kernekræfter - længslen efter fællesskab og frygten for at miste det

lærer teamet som fælleskabere

gruppeværdier og værdighed i skolekulturen

aktørernes ansvar frem for skyld

aktiverer tilskuere og motiverer til indbyrdes hjælpsomhed og fællesskab

samarbejde mellem lærerteam, elever, forældre, interne ressourcepersoner fx AKT

operativt virke  (processen skal udfordre aktørernes selvbillede/billede og handlerepertoire)

aktivt antimobbefremstød  bl.a. formidling til andre klasserTELEFON-RÅDGIVNING til lærere, pædagoger, forældre og elever

I er altid velkomne til at kontakte os på mail og telefon.

Det er der rigtig mange, der gør - og for at give grundig og brugbar rådgivning er der ofte brug for længere samtaler.

Derfor er vi nødsaget til at fakturere denne rådgivning på følgende måde:

De første 20 min er gratis. Samtaler derudover på 1 eller flere timer koster 750,- kr pr. påbegyndt time.Oplæg og foredrag


Mobbeland tilbyder inspirationsoplæg og konsulentbistand til udarbejdelse af beredskab som del af skolens atimobbehandleplan.

Oplæg om beredskab og intervention indeholder bl.a. følgende:


· Vær beredt! - afsæt for intervention

· Hvad er intervention?

· Hvornår skal der interveneres?

· Metoder til intervention

· Konkrete klasseforløb

· Opfølgning