Foredrag og kurser


Foredrag og kurser - Hvad kan Mobbeland tilbyde?

Lærerteam og hele personalegruppen - lærere og pædagoger


Foredrag og kurser


Hvem, hvad, hvor om mobning


1 Den gode handleplan - Akut beredskab og forebyggende indsats / Udarbejdelse og implementering

2 Uddannelse af skolens antimobbe-lærere / AKT, SSP m.fl.

3 Hjælp! Vi har mobning - Intervention

4 Børns og unges hverdag på nettet og mobilen - Dejligt eller dæmonisk?

5 Guf for lærere - Hvordan vi kan inddrage SMS og Chat i fagundervisningen - Digital etik

6 Riddere i Mobbeland - Når eleverne tager førertrøjen på

7 Forældresamarbejdet - Strategier og konkrete redskaber

8 Lærerværelset - de fagvoksnes rolle, betydning og opgave

9 Omsorg, tolerance og mod - Fra værdier til handling

10 Klassemødet - Ligeværdig og anerkendende kommunikation

11 Taktil Massage

12 Teambuilding

13 Råzone eller gråzone - Det hårde sprog. Hvad gør vi?

14 Når teenagere sexmobber

15 Børns og unges fællesskaberDen enkelte klasse


Hvad er forskellen på mobning og drilleri - viden om mobning

Riddere i Mobbeland - når eleverne tager førertrøjen på mod mobning

Interventionsforløb i klasser med problemer

Taktil Massage og Teambuilding

Enkeltlektioner eller hele undervisningsforløb om sociale dynamikker, bevidstgørelse om og forandringer af klassens kultur under overskrifter som:

”I min klasse skal man være sej og cool” - Når frygten er større end modet”

“Du gør en forskel - bryd tilskuer-mentaliteten”

”Vores klasse - Hvad er det for en klasse vi gerne vil være?”

<”Hvad er Respekt og Omsorg i vores klasse?”


Flere klasser


Foredrag om mobning og digital mobning tilpasset indskoling, mellemtrin og udskoling

Uddannelse af skolens antimobbeinstruktører: elever fra 4. kl. til 9. kl. med særlig interesse i at udbrede viden om mobning

og være aktive rollemodeller i antimobbearbejdet. (mobning og digital mobning)


Ledelse


Ledelsens rolle, position og betydning - rådgivning, vejledning og sparring til ledelsen i forebyggende og akutte situationer

Politik og handleplan - udarbejdelse og implementering

Foredrag og vejledning til skolebestyrelser.
Forældre og skole-hjem samarbejde


Trivsel og antimobbestrategier er et fælles anliggende - hvordan gøres det konkret? Kan vi bruge Kontaktforældre i antimobbearbejdet?

Foredrag og vidensinput til forældre om mobning og digital mobning

Råd og vejledning til forældre og forældreråd om positioner og muligheder for aktivt at støtte op om klassens fællesskab.

Rådgivning til forældre og elever med akutte mobbeproblemerMobbeland i børnehaver og SFO`er


Børn skal ha` det godt - det kan vi nok alle blive enige om, men hvordan - oplæg om forebyggelse af mobning i daginstitutionen.


For forældre:

Hvorfor er det så vigtigt at undgå mobning? Hvad er mobning og hvad er drilleri?

Hvordan skabes et rart og rummeligt miljø, hvor opbyggelse af selvværd er i centrum, og hvor fællesskabet og venskaber gror?

Forældreråd og konkrete bud på antimobbeindsats.


For personale:

Hvem, hvad, hvor om mobning. Hvordan kan vi støtte og opmuntre børnene til at videreudvikle deres medførte omsorgsevner?

Hvordan kan vi skabe et klima, hvor børnene lører at omgås på en positiv måde og blive aktive aktører i børnegruppen

med styrkelse af selvværd og selvtillid til følge?

Hvordan drager vi forældrene ind som ansvarlige deltagere i antimobbe-kulturen, hvor der er lagt stor vægt på gruppens trivsel?

Hvilken rolle spiller personalets holdning på mobbekulturen i daginstitutionen?


Mobbeland konsulenterne

Vi har fokus på både forebyggende og akutte tiltag, og inddrager alle aktørgrupper i skolemiljøet.

En fælles forståelse og fælles sprog om mobning, drilleri og konflikt er forudsætningen for at lærere, pædagoger, elever og forældre samarbejder om at skabe en hverdagskultur med respekt og omsorg.

Vi motiverer tilskuerne fra passivitet til at blive Riddere i Mobbeland og baner vejen for en plads i fællesskabet for udstødte

og ensomme børn og unge.