Forside"Når teenagere sexmobber" - survey omkring ulighed og køn

Vores undersøgelse fra 2012 aktualiserer hvordan køn, krop og magt spiller ind i bardoms- og ungdomslivet i skolen, gymnasiet,
på SoMe og andre sociale arenaer.
Læs vores rapport om sexmobning fra 2012, som kan læses i lyset af tidens vigtige debat om MeToo - se pdf herHjælp til Mobberamte klasser, lærer- og pædagog teams og AKT-lærere


Mobbeland har udviklet forskellige pakker til skoler, institutioner og ungdomsuddannelser:


På baggrund af vores mange-årige arbejde med intervention i mobberamte klasser i skoler og på ungdomsuddannelser

har vi udviklet en række erfaringsbaserede tiltag for at genoprette mobberamte klasser og klasser i mistrivsel.

Vores strategier er flerstrengede, fokuserer på genoprettende aktiviteter og læring, og efterlader skolen og institutionen

med viden og erfaringer, som kan bruges fremadrettet.

Strategier og aktiviteter retter sig mod klassen, forældre, lærerteams, AKT-lærere samt ledelse.

For yderligere information:

dorthea@mobbeland.dk / mobil 20686712TELEFON-RÅDGIVNING til lærere, pædagoger, forældre og elever

I er altid velkomne til at kontakte os på mail og telefon.

Det er der rigtig mange, der gør - og for at give grundig og brugbar rådgivning er der ofte brug for længere samtaler.

Derfor er vi nødsaget til at fakturere denne rådgivning på følgende måde:

De første 20 min er gratis. Samtaler derudover på én eller flere timer koster 750,- kr pr. påbegyndt time.Uddannelsen til Antimobbekonsulent

Nyt hold August 2021 - November 2021


Bemærk: Vi uddanner også task forces på skoler og institutioner samt i kommuner, hvor deltagere fra flere skoler og institutioner

kobler sig sammen og organiserer, at vi underviser 1-3 lærere og pædagoger fra hver skole på hold mellem 9-12 deltagere på deres skoler.

Kunne det tænkes, at I har flere skoler i jeres kommune eller netværk, der kunne være interesseret, kan vi starte op, når det passer jer.


Intro

Efter mange års frontløber-indsats i mobbeland har vi udviklet et unikt uddannelsestilbud, der integrerer den seneste forskning,

ny viden og praksis-erfaringer fra den pædagogiske verden på det mobbefaglige-område.


Formålet er at kvalificere fagfolks pædagogiske og didaktiske arbejde til at opdage mobning, forebygge mobning og håndtere mobning

i en mobberamt klasse og børnegruppe. Det digitale fællesskab, samarbejdet med forældre og et kritisk-kærligt blik på lærerteamets

og egen praksis er en selvfølgelig del af forløbet. Vi arbejder løbende med fagpersonlige målsætninger.


Forløbet består af 4 x 2 dage og inddrager deltagernes praktiske hverdag i et reflekterende fællesskab undervejs.

At forstå og arbejde med mobning er også at forstå og arbejde med sin egen praksis.

Vi arbejder med en vekselvirkning mellem teori og konkret handlen.

Vi tilstræber at skabe netværk, der også lever videre efter endt uddannelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil tale med en tidligere deltager, så sætter vi jer i forbindelse med hinanden.


Som dokumentation for gennemført uddannelse modtager de studerende et diplom.


Målgrupper for uddannelsen:

Uddannede lærere og pædagoger

Lærer- og pædagog-studerende

AKT- og SSP-medarbejdere

PPR-konsulenter

Andre fagpersoner på børneområdet: pædagogiske konsulenter, psykologer, coaches, børn- og unge-medarbejdere i stat og kommuner


Rasmus Melgaard, SSPK Pædagog i Fritidsklubben Bølgen, Ålsgårde, juni 2014: "Jeg er uddannet pædagog og er SSPK repræsentant på min arbejdsplads, så jeg troede jeg havde godt styr på det mobbefaglige arbejde, men jeg har i de 4 måneder forløbet har taget, fået en masse ny teoretisk og praktisk viden og værktøjer til at forstå, forebygge og løse mobbe situationer. Alt i alt har det været en fantastisk lærerig og yderst behagelig proces, hvor jeg har følt mig meget værdsat, lyttet til og hvor der var stor respekt for mig og mit fag. Kan absolut kun anbefales."Næste uddannelsesforløb:


Kbh: august - november 2021


Pris: 18.800 kr. + moms


For yderligere info i København, Sjælland, Fyn & Jylland:

dorthea@mobbeland.dk / mobil 20686712


Opdateringsdage med ny viden fra forskning og praksis afholdes fra september 2021.


Indhold i overskrifter:


* Mobningens mange kræfter: hvordan kan vi forstå og genkende mobning

* Digitale dimensioner: brug og misbrug, sex og mobning, digital etik, undervisning og livet på nettet

* At styrke fællesskabet: socialt og fagligt - hvordan?

* Handleplaner: papir og praksis?

* Forebyggende tiltag: skolens hverdag, hvad fremmer og hvad hindrer at mobningen udvikler sig?

* Ridder i mobbeland, når elever tager førertrøjen.

* Fagvoksen i mobbeland: positioner og roller, teamsamarbeder, det kollegiale fællesskab, kollegial sparring, fra værdier til handling

* Hjælp - der er mobning i klassen: tegn, håndtering, strategier og opfølgning

* Forældre og lærer - samarbejdet, skole-hjem: en mobberamt familie, hvad sker der på intra, forældre-mødet,

  hvordan arbejder det med eller mod klassens fællesskab, lærer-roller og muligheder.

* Evaluering


Vil du tilmelde dig eller har du spørgsmål - skriv eller ring til

dorthea@mobbeland.dk / mobil 20686712Samtaler & vejledning


Samtalegrupper til Børn og Unge

På baggrund af vores mange-årige arbejde har vi udviklet et samtaletilbud til børn og unge der ønsker at bearbejde og håndtere de følelsesmæssige reaktioner og konsekvenser, det har haft at have været mobberamt.

Samtalegrupperne vil blive gennemført med udgangspunkt i narrative og terapeutiske tilgange.


Samtaler med Mobberamte familier

Når ens barn rammes af mobning, kan det opleves som om hele familien rammes. Hvis skolen eller institutionen ikke er lydhøre, kan det forstærke følelsen af magtesløshed. Vi tilbyder samtaleforløb og vejledning til barnet og familierne med det formål at bestyrke barn og forældre samt evt. søskende til at finde farbare veje at gå.


Samtalegrupper til Voksne

På baggrund af vores mange-årige arbejde har vi udviklet et samtaletilbud til voksne, der ønsker at bearbejde og håndtere

de følelsesmæssige langtidsvirkninger og konsekvenser, det har haft at have været et mobberamt barn eller ung.

Samtalerupperne vil blive gennemført med udgangspunkt i narrative og terapeutiske tilgange.

Velkommen til mobbeland.dk


På vores side kan du finde information om Mobbelands aktiviteter, få hjælp til en mobberamt klasse eller en klasse med anden mistrivsel. Fagfolk og forældre kan også få supervision og sparring til at forbedre trivslen i klassen.


Du kan tilmelde dig uddannelsen til Antimobbekonsulent eller arrangementer til fagfolk og forældre som foredrag og workshops om mobning og digital mobning. Du kan også finde information om vores survey om sexmobning og digital mobning.


Siden henvender sig primært til lærere, pædagoger, AKT´ere, psykologer, elevcoaches, skole- og institutionsledere

- og ikke mindste forældre og elever.


Venlige hilsner

Mobbeland - Antimobbekonsulenterne