Om Mobbeland

Om Mobbeland


Projekt Mobbeland handler om at forebygge og bekæmpe mobning i skolerne.

Projektet fokuserer på at skabe bedre vilkår for alle i klassen, også for de permanente mobbeofre.

Det gør vi ved at motivere og aktivere ressourcerne i lærerteam, elever, forældre og AKT.


Formålet med indsatsen er:


    At sætte fokus på mobning og antimobning som en del af skolernes ansvar og indsats

    At informere om mobning og give redskaber til forebyggelse, håndtering af konkrete mobbesituationer og udvikling af en antimobbekultur

    At aktivere ressourcer hos "tilskuerne", dvs. de børn, der ikke direkte er involveret i mobning, men ser på og derved legitimerer mobningen

    At give elever, skolepersonale og forældre fælles viden om mobning og dermed et grundlag at handle og samarbejde på.


IMobbelands tolerancemodel arbejder med:


  • mobningens kernekræfter - længslen efter fællesskab og frygten for at miste det
  • lærer teamet som fælleskabere
  • gruppeværdier og værdighed i skolekulturen
  • aktørernes ansvar frem for skyld
  • aktiverer tilskuere og motiverer til indbyrdes hjælpsomhed og fællesskab
  • samarbejde mellem lærerteam, elever, forældre, interne ressourcepersoner fx AKT
  • operativt virke  (processen skal udfordre aktørernes selvbillede/billede og handlerepertoire)
  • aktivt antimobbefremstød  bl.a. formidling til andre klasser


Mobbeland.dk