Hjælp i klassen

Hjælp til Mobberamte klasser, lærerteams og AKT-lærere


Mobbeland har udviklet forskellige pakker:


På baggrund af vores mange-årige arbejde med intervention i mobberamte klasser i skoler

og på ungdomsuddannelser har vi udviklet en række erfaringsbaserede tiltag for at genoprette

mobberamte klasser og klasser i mistrivsel.


Vores strategier er flerstrengede, fokuserer på genoprettende aktiviteter og læring, og efterlader skolen

og institutionen med ny viden og erfaringer, som selvstændigt kan bruges fremadrettet.

Interventionsforløbet forgår altid i tæt samarbejde med lærerteam, AKT og ledelse.

Der er tale om skræddersyede forløb, men indsatsen tager afsæt i Mobbelands tolerancemodel.


Prisen for genoprettende forløb varierer, og kan koste mellem 10.000 kr. til 35.000 kr. ekskl. moms.


For yderligere information:

dorthe@mobbeland.dk / mobil 20686712Mobbelands tolerancemodel arbejder med:


  • mobningens kernekræfter - længslen efter fællesskab og frygten for at miste det
  • lærer teamet som fælleskabere
  • gruppeværdier og værdighed i skolekulturen
  • aktørernes ansvar frem for skyld
  • aktiverer tilskuere og motiverer til indbyrdes hjælpsomhed og fællesskab
  • samarbejde mellem lærerteam, elever, forældre, interne ressourcepersoner fx AKT
  • operativt virke  (processen skal udfordre aktørernes selvbillede/billede og handlerepertoire)
  • aktivt antimobbefremstød  bl.a. formidling til andre klasserTELEFON-RÅDGIVNING til lærere, pædagoger, forældre og elever

I er altid velkomne til at kontakte os på mail og telefon.

Det er der rigtig mange, der gør - og for at give grundig og brugbar rådgivning er der ofte brug for længere samtaler.

Derfor er vi nødsaget til at fakturere denne rådgivning på følgende måde:

De første 20 min er gratis. Samtaler derudover på 1 eller flere timer koster 750,- kr pr. påbegyndt time.Oplæg og foredrag


Mobbeland tilbyder inspirationsoplæg og konsulentbistand til udarbejdelse af beredskab som del af skolens atimobbehandleplan.

Oplæg om beredskab og intervention indeholder bl.a. følgende:


· Vær beredt! - afsæt for intervention

· Hvad er intervention?

· Hvornår skal der interveneres?

· Metoder til intervention

· Konkrete klasseforløb

· OpfølgningMobbeland.dk